oswietlenie ewakuacyjne


Znaki ewakuacyjne są obligatoryjnym elementem każdego budynku - wynika to jasno z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to rodzaj znaków BHP, które wskażą odpowiednią drogę wyjścia podczas niebezpiecznych sytuacji. Szczególnie pożary zagrażają życiu lub zdrowiu, jednakże w wielu sytuacjach znaki ewakuacyjne okazują się niezbędne. W chwili zagrożenia należy jak najszybciej opuścić budynek - to właśnie tabliczki lub naklejki ewakuacyjne wskazują najlepszą oraz najkrótszą drogę ucieczki.

Jest kilka wariantów znaków ewakuacyjnych. Niektóre wskazują drogę w lewo lub prawo, kierują w górę bądź dół - zależne jest to od indywidualnych potrzeb. Zazwyczaj używa się na przykład strzałek skierowanych w odpowiednich stronach lub klarownych komunikatów ("wyjście" "wyjście ewakuacyjne"), dlatego sygnał jest niezwykle czytelny dla odbiorcy, który próbuje wydostać się z budynku.

Należy pamiętać o tym, że znaki bezpieczeństwa, w tym i te ewakuacyjne, powinny zostać umiejscowione w taki sposób, aby każdy mógł je dostrzec. Zastosowanie znaków ewakuacyjnych o fotoluminescencyjnych właściwościach pozwoli zauważyć kierunek wyjścia nawet w niezbyt dobrze oświetlonych pomieszczeniach.

Top